„Kiedy uda Ci się znaleźć dobrego krawca, nie ujawniaj jego nazwiska nawet pod groźbą tortur” Nina Garcia

27 października 2016 In Ogólna